Chúng tôi coi các hình thức mua hàng sau là mua hàng Online. Đồng thời sẽ nhận được những ưu đãi theo chính sách khi mua hàng:

Chúng tôi nhận đặt hàng online thông qua kênh web vikicare.com và sau đây là các cánh đặt hàng online tại Vikicare.

  1. Khách hàng mua hàng thông qua hotline 0934.878.315 hay zalo số điện thoại này.
  2. Khách hàng đặt hàng trực tiếp tại vikicare.com
  3. khách hàng mua hàng tại trang fanpage của chúng tôi.
  4. Khách hàng mua hàng thông qua các cửa sổ chát hoặc nghe điện thoai.

Sau khi đặt hàng nhân viên công ty sẽ gọi điện cho bạn trước khi chuyển hàng đi. Và giao tới tay khách hàng.