Dưới đây là bài viết của một số tờ báo lớn về sản phẩm của bà Lý Thị Bích Phượng. Sản phẩm đặc được rất nhiều giải thưởng.
báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 1

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 3

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 4

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 5

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 6

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 7

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 8

báo trí nói về lương y lý thị bích phượng 2